הקרן על שם גבור זיטה

מטרת הקרן, פועלה והמבנה הארגוני

זיטה גבור נולדה וחייתה בהונגריה, נפטרה בגיל 34 והקדישה את חייה לחקר ולימודי השואה.

במהלך חייה ופועלה בתחום פיתחה שיטת מחקר לחקר השואה ובשנת 2005 זכתה ב"תואר צלב האבירות" ממשלת הונגריה על תרומתה ועשייתה המרובה בתחום.

מטרתה של הקרן היא לשמר את זיכרונה של זיטה גבור ולהנציח את מפעלה ע"י לימוד והקניית שיטת המחקר שפיתחה למחנכים. בעזרת שיטת מחקר זו שפיתחה יוכלו מחנכים ומורים להעמיק ולהתמקצע בתחום.

הקרן מפרסמת בכל שנה הצעות למלגה בתחום מדעי החברה, התרבות, האומנות והמדעים המדויקים. לקבלת מלגה זו יוכלו להגיש מועמדות כל אדם או ארגון המזוהים עם מטרות הקרן ושעשייתם תשרת את מטרת הקרן.

נאמני הקרן יהיו אחראים לפרסם את הקריטריונים להגשת המועמדות. כמו כן נאמני הקרן ייבדקו כל מועמד או פנייה, יחליטו על הזוכים ויהיו אחראים לפרסם את שמות הזוכים במלגה.

המועמדים המתאימים ייזכו במלגה של 100,000 פורינט ובנוסף יקבלו מדליית אמייל.

תפקידם של נאמני הקרן הנו גם לבסס את המוניטין של הקרן בהונגריה ובשאר העולם. לשם כך על נאמני הקרן לעמוד בקשר ולשתף פעולה עם כל מי שעוסק בחקר ובלימוד השואה.

Gábor Zita Alapítvány.