Élni az életet 2. - 2012

Pályázati felhívás "Élni az életet"

Pályázat címe: Gábor Zita Alapítvány „Élni az Életet 2.” 2012.

Kiíró: Gábor Zita Alapítvány

Pályázat célja és háttere: A Gábor Zita Alapítvány célja, hogy megőrizze Gábor Zita emlékét és életművét, aki világszerte elismert módszereket alkotott a Holokauszt oktatás területén. A pályázat célja, hogy egyszeri ösztöndíjjal jutalmazza azt vagy azokat a magánszemélyeket vagy szervezeteket, akik az adott évben a legtöbbet tettek a Holokauszt oktatás módszertani fejlesztéséért a társadalmi, kulturális, tudományos vagy a művészeti életben.

Pályázók köre: Pályázatot minden olyan magánszemély vagy intézmény benyújthat, aki vagy amely egyetért az alapítvány céljával és úgy gondolja, hogy munkássága az oktatási színvonal emelését és a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályainak betartását szolgálja.

Pályázat tartalma: Olyan Holokauszt oktatást segítő módszer bemutatása, melyet a pályázó dolgozott ki, és amelynek célja a Holokauszt oktatásán túl az emberek közötti megértésre, a másik ember véleményének és egyéniségének elfogadására és tiszteletben tartására, a demokratikus gondolkodásra és az előítélet-mentes együttélés szabályainak betartására nevelés az oktatásban. A pályázat témájának az itt leírtakon túl tartalmi és formai megkötése nincs, ám a díjazás utólag történik, tervezett munkákat nem áll módunkban támogatni. Már megvalósított projektek bemutatását várjuk, kérjük, hogy azokat azok eredményeivel, a levont következtetésekkel részletesen mutassa be, ha lehetséges, hivatkozásokkal együtt.

Határidők:

  • A pályázat beérkezésének határideje: 2012. június 15.
  • Ünnepélyes díjátadó ünnepség: 2012. augusztus 20. (±3 nap, a pontos időpontról és helyszínről az érdekelteket időben értesítjük, és a honlapról is tájékozódhat erről).

Kiválasztás módja: A pályázatokat a Kuratórium által felkért Szakértő Testület bírálja el. A Szakértő Testület állandó- és a beérkezett pályázatok területének megfelelően felkért eseti szakértőkből áll, a tagokról a honlapon ( www.gaborzitaalapitvany.hu ) tájékozódhat. Az elbírálás az Alapítvány és a pályázat céljai alapján történik.

Nyertes pályázatok: Minden évben az Alapítvány lehetőségeinek és a beérkezett pályázatok tartalmának megfelelően legalább egy, minimum 100.000 Ft-os ösztöndíjban részesülő pályázót hirdet a Kuratórium a Szakértő Testület javaslata alapján. A nyertes pályázók ezenkívül egy egyedi, névre szóló tűzzománc emlékplakettet is kapnak.

Adminisztratív információk: Pályázni a kitöltött és aláírt pályázati űrlap*, valamint egy rövid szakmai önéletrajz benyújtásával lehet. A pályázat tartalmát képező módszer bemutatásának formája és terjedelme szabadon választott, a pályázati anyag tartalmazhat nyomtatott-, elektronikus- (CD vagy DVD) és fénykép- vagy egyéb mellékleteket. A pályázatokat magyar nyelven kell elkészíteni, és postai úton kérjük benyújtani az Alapítvány címére: 1126 Budapest, Dolgos u. 2/4. A pályázat benyújtása díjmentes.

További információk: Az Alapítványról és a pályázatról az Alapítvány honlapján illetve az alábbi elérhetőségeken érdeklődhet: info@gaborzitaalapitvany.hu e-mail címen vagy a +36-20/253-7503-as telefonszámon.

Gábor Zita Alapítvány.