Élni az életet 1. -2011

Pályázati felhívás "Élni az életet"

Pályázat címe: Gábor Zita Alapítvány „Élni az Életet 1.” 2011.

Kiíró: Gábor Zita Alapítvány

Pályázat célja és háttere: A Gábor Zita Alapítvány célja, hogy megőrizze Gábor Zita emlékét és életművét, aki világszerte elismert módszereket alkotott a Holokauszt oktatás területén. A pályázat célja, hogy egyszeri ösztöndíjjal jutalmazza azt vagy azokat a magánszemélyeket vagy szervezeteket, akik az adott évben a legtöbbet tettek a Holokauszt oktatás módszertani fejlesztéséért a társadalmi, kulturális, tudományos vagy a művészeti életben.

Pályázók köre: Pályázatot minden olyan magánszemély vagy intézmény benyújthat, aki vagy amely egyetért az alapítvány céljával és úgy gondolja, hogy munkássága az oktatási színvonal emelését és a társadalmi együttélés írott és íratlan szabályainak betartását szolgálja.

Pályázat tartalma: Olyan Holokauszt oktatást segítő módszer bemutatása, melyet a pályázó dolgozott ki, és amelynek célja a Holokauszt oktatásán túl az emberek közötti megértésre, a másik ember véleményének és egyéniségének megértésére és tiszteletben tartására, a demokratikus gondolkodásra és az előítélet-mentes együttélés szabályainak betartására nevelés az (elsősorban középiskolai) oktatásban.

Határidők:

  • A pályázat beérkezésének határideje: 2011. június 30.
  • Ünnepélyes díjátadó ünnepség: 2011. augusztus 20.

Kiválasztás módja: A pályázatokat a Kuratórium által felkért Szakértő Testület bírálja el. A Szakértő Testület állandó- és a beérkezett pályázatok területének megfelelően felkért eseti szakértőkből áll, a tagokról a honlapon ( www.gaborzitaalapitvany.hu ) tájékozódhat. Az elbírálás az Alapítvány és a pályázat céljai alapján történik.

Nyertes pályázatok: Minden évben az Alapítvány lehetőségeinek és a beérkezett pályázatok tartalmának megfelelően legalább egy, minimum 100.000 Ft-os ösztöndíjban részesülő pályázót hirdet a Kuratórium a Szakértő Testület javaslata alapján. A nyertes pályázók ezenkívül egy tűzzománcból készült egyedi, névre szóló emlékérmét is kapnak.

Adminisztratív információk: Pályázni a kitöltött és aláírt pályázati űrlap, valamint egy rövid szakmai önéletrajz benyújtásával lehet. A pályázat tartalmát képező módszer bemutatásának formája és terjedelme szabadon választott, a pályázati anyag tartalmazhat nyomtatott-, elektronikus- (CD vagy DVD) és fénykép- vagy egyéb mellékleteket. A pályázatokat magyar nyelven kérjük elkészíteni, és postai úton kérjük benyújtani az Alapítvány címére: 1126 Budapest, Dolgos u. 2/4. A pályázat benyújtása díjmentes.

További információk: Az Alapítványról és a pályázatról az Alapítvány honlapján illetve az alábbi elérhetőségeken érdeklődhet: info@gaborzitaalapitvany.hu e-mail címen vagy a +36-20/253-7503-as telefonszámon.

Gábor Zita Alapítvány.